Hjem

Velkommen til lægerne

Holger Bro, Lene Kaptain og Rathika Amuthan Santhirasegaram

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

Find_vejFIND VEJ

Coronavaccination

Opdateret 2/12-21: Det er meldt ud, at der kan vaccineres mod corona i almen praksis. Ordningen er ikke klar. Hold Jer orienteret på vores hjemmeside fra midt i næste uge (uge 49). Vi har travlt med syge patienter, så ring venligst ikke til os angående dette.

Husk influenzavaccination til både voksne og børn i alderen 2-6 år, ring tlf. 55731004

Børn i alderen 2-6 år kan gratis blive vaccineret mod influenza. Børnene vaccineres med en næsespray, og med vaccinationen er du med til at beskytte dit barn, din familie og resten af din omgangskreds mod sygdom.
Tilbuddet gælder fra 1. oktober 2021 til 15. januar 2022.

Bestil tid til vaccination af dit barn i dag. 

Vi har telefontid mellem 8-12.

SE HER – NYT I KLINIKKEN:
1. januar 2020 indføres tid samme dag!

TID SAMME DAG BETYDER:
Du får som patient efter faglig vurdering tid samme dag
hos en læge, hvis du kontakter os telefonisk ml. 8-10.
Vi skelner ikke mellem akut eller længerevarende
sygdom. Tid samme dag er til alle henvendelser.
Du opnår dermed den bedst mulige tilgængelighed og
undgår lange ventetider.

VIGTIGT AT VIDE:
Der afsættes ca.10 minutter per konsultation, da lægen
efterfølgende skal bruge nogle minutter til at skrive
notat, henvisninger, bestille prøver, skrive recepter osv.

UNDTAGELSER:
Nogle konsultationer skal der på vanlig vis bookes tider
til frem i kalenderen, det gælder følgende:
- Attester
- Komplicerede kørekortsattester
- Børneundersøgelser
- Graviditetsundersøgelser
- Konsultationer med tolk

Har du mulighed for det, så bestil medicin elektronisk på sundhed.dk, brug din NemID, se under fanen selvbetjening - eller via "min læge"-app.

På Det Fælles Medicinkort  https://fmk-online.dk/fmk/ er der en oversigt over dine recepter.

Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer. Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Der er mulighed for at betale med Visa dankort i klinikken, men ikke andre korttyper.
Medbring altid dit sundhedskort og meld venligst afbud i god tid såfremt du bliver forhindret.

Ang. Afhængighedsskabende medicin
Får du afhængighedsskabende medicin, fx sovemedicin, beroligende medicin eller morfinpræparater skal du have en tid til konsultation, når recept skal fornyes.
Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne.
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon.

Lægerne i klinikken har ingen interessekonflikter med medicinalindustrien.