Hjem

Velkommen til lægerne

Holger Bro, Lene Kaptain og Rathika Amuthan Santhirasegaram

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

Find_vejFIND VEJ

Influenzavaccination fra d. 1. november 2019. Ring til klinikken og få en tid.

Vi har telefontid mellem 8-12. Har du brug for en akut tid, så ring hurtigst muligt til klinikken for booking, gerne mellem 8-9. Ved akut opstået sygdom mellem kl. 12-16, kan vi træffes på akut nummeret som I får oplyst på telefonsvaren på tlf. 55 73 10 04.

Har du mulighed for det, så bestil medicin og tider elektronisk på sundhed.dk, brug din NemID, se under fanen selvbetjening.

På Det Fælles Medicinkort  https://fmk-online.dk/fmk/ er der en oversigt over dine recepter.

Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer. Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Der er mulighed for at betale med Visa dankort i klinikken, men ikke andre korttyper.
Medbring altid dit sundhedskort og meld venligst afbud i god tid såfremt du bliver forhindret.

Ang. Afhængighedsskabende medicin
Får du afhængighedsskabende medicin, fx sovemedicin, beroligende medicin eller morfinpræparater skal du have en tid til konsultation, når recept skal fornyes.
Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne.
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon.

Lægerne i klinikken har ingen interessekonflikter med medicinalindustrien.